فهرست کاریابی های بین المللی اصفهان

ردیف نام کاریابی نام مدیر کاریابی آدرس
1اسحاق پورافشین اسحاق پوراصفهان : سه راه حکیم نظامی - ابتدای خیابان حکیم نظامی - ساختمان 121 - واحد 4 تلفن : 36258356 -031
2فهیمپرویز صفراصفهان :خیابان سجاد- ابتدای خیابان آیت اله ارباب - روبروی پارکینگ شهرداری -پلاک 1 تلفن:36616160 -031
3بهین آتیهحمید مرادیچهار باغ بالا مجتمع تجاری اوسان ورودی دواز طرف خیابان کاخ سعادت اباد طبقه دوم واحد ۲۰۷
تلفن:03136670386
4گوهرشفیعه شاهزیدیاصفهان : خیابان شیخ صدوق جنوبی - پلاک 490 تلفن : 31313911-031
5بهرادمهنوش شیرانیخیابان وحید -کوچه شماره 15- ساختمان جزیره-3- طبقه 2 واحد 303 تلفن : 03136262848
6داد گران حق و عدالتماکان آریا پارسااصفهان : مر داویج - خیابان شیخ کلینی - پلاک 154 طبقه همکف
7وزین کوشش پارسمینا صفاریاصفهان-خیابان آمادگاه-ساختمان گاریس- ورودی سوم- واحد316 تلفن:03132228918
8رویش مهرزهرا مهر یاراصفهان نظر شرقی کوچه شهید پور معراج - پلاک 10 طبقه همکف تلفن : 20- 03136269317
9اطلسسیروس زندی اصفهانیاصفهان- خیابا ن میر- خیابان جهانگیرخانقشقایی- بن بست شقایق- ساختمان101 واحد 2تلفن: 03136622962
10جابانسلیم مسعود ناصریاصفهان خیابان چهارباغ بالا نبش خیابان کاویان مجتمع تجاری اداری پارسیان طبقه پنجم واحد ۷۱۲-
تلفن :03136251433
11شبکه آبیآریان ستودهاصفهان - خانه اصفهان- خیابان رزمندگان- ساختمان خلیج فارس- پلاک 488- طبقه 1 -واحد 1
تلفن: 03131327762
12سفیر طلاییبهنازصفری ازان اخاریاصفهان- خیابا ن شمس آبادی- مقابل ستاد خبری بسیج - نبش کوچه 14- مجتمع اداری نور- طبقه 2 - واحد203 تلفن: 03132370605
13جواداکبریجوادحاجی اکبری فینیاصفهان :چهارراه حکیم نظامی،اول نظرمیانی ،مجتمع پانژه،طبقه اول،واحد7 تلفن:36274437-031
14بهادرانیانمصطفی بهادرانیاناصفهان- خ شریف واقفی- حد فاصل چهارراه نقاشیه سه راه ملک- روبروی بانک ملی- ساحتمان زیما- طبقه5- واحد 51 تلفن: 03132664253