Edit Content

info@tairo.ir

راه ارتباط با ما

 آشنایی با قوانین کار در کشور کانادا

آشنایی با قوانین کار در کشور کانادا

قوانین کار در کانادا بسیار گسترده و جامع هستند و به صورت فدرال و استانی تنظیم می‌شوند. در اینجا به طور کلی با چند نکته اساسی در مورد قوانین کار در کانادا آشنا می‌شویم. 1. **قوانین فدرال و استانی**: کانادا…