Edit Content

info@tairo.ir

راه ارتباط با ما

 آشنایی با قوانین کار در کشور کانادا

آشنایی با قوانین کار در کشور کانادا

قوانین کار در کانادا بسیار گسترده و جامع هستند و به صورت فدرال و استانی تنظیم می‌شوند. در اینجا به طور کلی با چند نکته اساسی در مورد قوانین کار در کانادا آشنا می‌شویم. 1. **قوانین فدرال و استانی**: کانادا…

 کاریابی بین المللی در ایران

کاریابی بین المللی در ایران

کاریابی بین المللی در ایران به معنای جستجوی و انتخاب شغلی در کشورهای دیگر یا همکاری با کمپانی‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد. این مسئله می‌تواند برای افرادی که تمایل به کار در خارج از ایران دارند، جذاب باشد. در ادامه،…

 آیا دولت کشور استرالیا، از کسب و کارهای نوپا و شهروندانی که تمایل به خوداشتغالی دارند، حمایت کاملی دارد؟

آیا دولت کشور استرالیا، از کسب و کارهای نوپا و شهروندانی که تمایل به خوداشتغالی دارند، حمایت کاملی دارد؟

استرالیا یک کشوری است که سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی برای حمایت از کسب و کارهای نوپا و اشتغال خوداشتغالی دارد، اما تمامی افراد و کسب و کارها نهایت حمایت را نمی‌بینند. این حمایت‌ها در قالب قوانین، تسهیلات مالی، منح صنعتی،…