Edit Content

درباره ما

انجمن صنفی کارفرمائی کاریابی های غیردولتی خارجی استان اصفهان، از جمله اصنافی است که در حال حاضر با 14 کاریابی فعال و با و مجوز رسمی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برای کمک به افراد جویای کار و حل معضلات کاریابی های خارجی فعالیت می‌کند.

اطلاعات تماس

info@tairo.ir

راه ارتباط با ما

 آشنایی با عوامل موثر در ایجاد اضطراب در كار

آشنایی با عوامل موثر در ایجاد اضطراب در كار

اختلال اضطراب فراگیر

G.A.D مخفف اختلال اضطراب فراگير میباشد و افرادي كه از اين اختلال رنج میبرند تمام مدت و راجع به هر موضوعي نگرانند. بسياري از مردم آن را حس هيجان زده بي قراري توصيف میكنند. اين اشخاص شرايط عادي را تهديد آور میبينند. از نشانه های اين رفتار میتوان به لرزش، حس ترديد، سردرد، تنش يا درد ماهيچه اي (به خصوص اطراف گردن و سر) ، حس تحريك، بي قراري، خستگي، بيخوابي، عدم تمركز، كج خلقي و فراموشي اشاره كرد

اختلال وسواس فكري-عملي
افرادی كه از اين رفتار رنج میبرند حس ترغيب اجباري براي شركت در مراسم تشريفاتي و ديني دارند. مثلا چك كردن قفل ها و شير گاز قبل از ترك خانه يا شستن دستها، ظروف و تميز كردن خانه بيش از اندازه. اغلب چنين رفتارهايی با فعاليت های مكرر مثل كنترل شير گاز چندين بار همراه است. اگر عاملي اين رفتار را مختل كند، فرد محتمل مراسم را دوباره شروع می كند.

خود بيمارانگاري
به طور متناوب اشخاصی كه ترس از سلامتي خود دارند، به بيماري مبتلا میشوند. اشخاصي عليرغم انجام آزمايشات پزشكي يا بيمه ثانوي، متقاعد شدند كه واقعا بيمارند. براي مثال بعضی ها معتقدند كه دردهاي معمولي توسط افرادي تجربه شده كه زماني به دليل بيماري سرطان و انجام آزمايشات پزشكي و مراجعه به پزشكان مختلف به بهبودي اعتقاد نداشتند.

خود بيمارانگاري
به طور متناوب اشخاصي كه ترس از سلامتي خود دارند، به بيماري مبتلا میشوند. اشخاصي عليرغم انجام آزمايشات پزشكي يا بيمه ثانوي، متقاعد شدند كه واقعا بيمارند. براي مثال بعضیها معتقدند كه دردهاي معمولي توسط افرادي تجربه شده كه زماني به دليل بيماري سرطان و انجام آزمايشات پزشكي و مراجعه به پزشكان مختلف به بهبودي اعتقاد نداشتند.

اختلال فشار رواني پس آسيبي
اين حالت تجربهاي از يك رويداد آسيبي در مدت زمان است. وقتي شخصي درگير يا شاهد ماجرايي است، حادثه اي كه موجب تهديد جدي مرگ شخص مورد علاقه يا خود او میشود. اختلال فشار رواني پس آسيبي زماني اتفاق میافتد كه شخصي حس ترس شديد، نااميدي يا وحشت داشته باشد. براي افراد بسياري حالات فوق در طول 4يا 6هفته اول و بدون هيچ كمكي اتفاق میافتد. چه بسا افرادي ديگر اين دوران را نمیگذرانند و حتي بدتر میشوند. برای اين افراد، احساس ترس آنها را به دوری از ديگران، مكان ها و چيزهايی كه آنها را به ياد دارن رويداد میاندازد، هدايت میكند. به علاوه، مردم ممكن است فلش بك هايی از برخی از جنبه های رويداد آسيب زا را تجربه كنند.

ترس
افرادی كه ترس را تجربه میكنند دارای ترس فوق العادهای از مسئله ای خاص هستند. به عنوان مثال، برخی از ترسها شامل ترس از سگ ها، گربه ها، عنكبوت ها، آب، ارتفاعات، اماكن كوچك، فضاهای باز، خون، رعد و برق و غيره است. ترس تجربه شده میتواند بینهايت بوده و شديداً توانايی كاركرد فرد را محدود سازد. ترس اغلب همراه با حملههای وحشت زدگی است.

ترس اجتماعی
برخی افراد نوع خاصی از ترس را تجربه میكنند كه ترس اجتماعی نام دارد. افراد با اين شرايط از كنار ديگران بودن میترسند و از دور و بر ديگران بودن، ديده شدن هنگام غذا خوردن در ملاء عام، يا موقعيتی كه احساس میكنند كه به شيوهای میخواهند مورد ارزيابی قرار گيرند اجتناب می ورزند.

اختلال وحشت زدگی
اختلال وحشت زدگی شيوه ديگر تشريح وضعيتی است كه افراد از حملات وحشت زدگی مكرر رنج میبرند. فرد درگير حمله های وحشت زدگی دورهای از ترس شديد را با مقداري احساسات همراه همچون قلب محصور، احساس شوك، درد قفسه سينه، آب ريزش بيني، سرگيجه، احساس واقعي نبودن، احساس ديوانگي يا مرگ را تجربه میكند. برخي ديگر ممكن است يك يا دو نوع حملات ترسناك را تجربه كنند در حالي كه ديگران ممكن است اين ترس را به صورت روزانه، كه شدت آن ملايم تا شديد متغير است داشته باشند.

فرسودگي
فرسودگي واژهاي است كه براي تشريح كسي كه از فشار شديد رنج میبرد و مايل است يك دوره زماني را به وجود آورد، مورد استفاده قرار میگيرد. زماني كه ما را تهديد میكنند هورمون های استرس را توليد میكنيم تا با اين موقعيت كنار بياييم. چنانچه فردي خود را در معرض وضعيت زندگي پر استرسي در مدت زمان طولاني ببيند، فرسودگي رخ میدهد. يكي از نارسايی های مرتبط با اين شرايط اضطراب است. حتي اگر افراد داراي شرايط كلينيكي مشخصي نباشند، بسياري از مردم شديداً احساس نگراني و اضطراب میكنند (كنرلي،1997 .) براي برخي اضطراب آنها زماني بروز پيدا میكند كه از آنها خواسته شود فعاليت خاصي را انجام دهند همچون ارائه سخنراني يا شركت در يك رويداد شبكهاي، در حالي كه ديگران اين احساسات را بيشتر تجربه می كنند.

زماني كه افراد مضطرب میشوند، آنها ميزان زيادي آدرنالين توليد میكنند و توليد هورمونهای اين چنيني استرس، به مشكلات زياد مرتبط با آن منجر می شود. زماني كه افراد خسته میشوند، كمتر فعال شده و سيستم ايمني او ضعيف میشود بنابراين قادر نيست بيماریهای كوچك سرماخوردگي و عفونت های قفسه سينه را تحمل كند.

رژيم غذايي، تمدد اعصاب و تمرين متمرکز میتوانند به فرد کمک کنند يا مانع او در مواجهه با اضطراب شوند

همه اينها به معناي گرفتن مرخصي استعلاجي زياد و كمتر موثر بودن است (ساپولسكي، .)1998همراه با تمامي احساسات بالقوه تضعيف شده، شواهدي وجود دارد كه اجزاي ژنتيك را پيشنهاد كنيم. اما پاسخ فرد نيز بر مبناي تعدادي از عوامل اضافي همچون تاريخچه خانواده، رويداده اي زندگي پر استرس، سبك تفكر، رفتار آموخته شده، مهارتهای كنار آمدن ضعيف، شخصيت فردي و عدم حمايتهای اجتماعي (اوتلي، كلتنر، جنكينز 2006) میباشد.
بهترين رويكرد براي رسيدگي به اضطراب درمان رفتار شناختي است. موسسه ملي سر آمدي كلينيكي و NHS، CBT را به عنوان درمان انتخاب به هنگام كار با شرايطي همچون اضطراب توصيه نمودهاند.
در سال های اخير، بسياري از مهارتهای مرتبط با CBTبه حوزه آمادهسازي موسوم به آماده سازي رفتارشناختي آورده شده است (مك ماهون، .)2007 CBCدر حال حاضر به شيوه كل نگر كار
می كند و بر مبناي اصول روانشناختي سالم بوده و با بررسي موقعيتها، تفكرات، احساسات، رفتارها و تأثيری كه اينها بر روي فيزيولوژي افراد دارند عمل میكند. با در نظر گرفتن اينكه فرد در مورد خودش، جان و ديگران چه فكر میكند و كشف اينكه تفكرات و احساسات خشم را تحريك میكند، چه چيزي پاسخهای خشمگينانه افراد را به وجود می آورد و چه راهبردهايي براي بررسي آنها مورد نياز است، فرد قادر می شود فكر كند، احساس كند و به شيوه سالمتر و مناسبتر عمل كند. چهار حوزهاي كه يك برنامه CBCپوشش میدهد عبارتند از: تأثير فيزيكي، تفكرات، احساسات و رفتارها.

تأثير فيزيكي
اين بخش از برنامه بر جنبههايی همچون سبك زندگي شامل: رژيم غذايي، تمدد اعصاب و تمرين متمركز میباشد كه همگي میتوانند به فرد كمك كنند يا مانع او در مواجهه با اضطراب شوند.

افكار
فرد به مفهوم اعتقادات محوري، قوانين زندگي و افكار خودكار منفي معرفي میشود. اعتقادات هستهاي درباره خودمان، ديگران و به طور كلي جهان شكل گرفته است. از پيامهايی كه در اوايل زندگي دريافت میكنيم و انرژیای را كه تأمين میكنيم افكار، احساسات و اقدامات را تقويت میكند. قوانين زندگي به راهبردهايي مرتبط است كه ما به كار میگيريم تا اعتقادات خود را در زندگي طبيعي روزانه به صورت قانون درآوريم. افكار خودكار منفي در پاسخ به وضعيتهايی كه مواجه میشويم تحريك می شود. به عنوان مثال، يك قانون زندگي «من بايد توسط ديگران مورد تاييد قرار گيرم» خود بيانگر اين است زماني كه فرد با همكاري سروكار دارد زيادي نسبت به همه كس منتقد است، به تفكرات زير منجر می شود: اين وحشتناك است، من تلاشم را كردهام يا اين ترسناك است، من به اندازه كافي رضايت بخش نيستم. ديگران بايد چي فكر كنند. راهبردهايي وجود دارد كه میتواند براي كمك به افراد به منظور شناسايي و مواجهه با فكر خود از شكست خوردن مورد استفاده قرار گيرد.
يكي از آنها «كتاب نگراني» ناميده می شود. اين كار به افراد كمك میكند به طور ساختاري نگران شده و 1-به چيزهايي كه ممكن است رخ دهد،2-چيزهايي كه امروز اتفاق افتاده و بايد نگران بود،3-چيزهاي كوچكي كه امروز بايد درباره آن نگران بود و 4-چيزهاي مهمي كه امروز بايد درباره آن نگران بود، تقسيم شده است. براي دو هفته فرد افكار خود را براي عناوين يك، دو و سه قبل از اينكه به خواب رود می نويسد. بخش چهارم به هنگام روز زماني كه او احساس می كند در حال بسيار قوي روشني است، تكميل می شود. او تشويق می شود به خاطر آورد كه نگراني درباره يك مشكل آن را حل نمیكند، كاري است كه انجام شده است. بسياري از مردم از تصميم گيري میترسند، چرا كه ممكن است غلط باشد. آنچه كه آنها فراموش میكنند اين است كه چيزي هنوز در حال رخ دادن است. كتاب نگراني كه به روي كاغذ می آيد، ترسهايی است كه فرد دارد و پس از آن فرصتي را فراهم میآورد تا آنها را ارزيابي كند. در برخي از نمونه ها، ديدن بخش های يك، دو و سه بر روي كاغذ به او كمك میكند كه نگرانی های غير ضروري را كه او با آن درگير است را شناخته و فرصتي را براي او فراهم میآورد كه با چنين تفكراتي مبارزه كند. بخش چهارم اجازه میدهد او چيزي را كه ارزشمند است بشناسد و در مورد اقدامي كه میخواهد به عمل آورد تصميم گيري نمايد (مك ماهون، 2005
).

احساسات
اضطراب همچون ابزار شكننده مدار برقي است همانگونه كه در مسير فرد قرار میگيرد تا او را قادر سازد به طور شفاف فكر كند. همانگونه كه تفكرات احساسات را به وجود میآورد، تفكر منفي اشتباه،احساسات مربوط به اضطراب را به وجود می آورد. افراد مضطرب معمولاً از هر چيزي كه آنها خوب انجام میدهند علاقه نشان نمیدهند و درباره ديگران بسيار حساسند. بنابراين، يك فعاليتي كه در طول اين بخش از برنامه میتواند به وجود آيد آموختن كسب شناخت از خود و ديگران است (مك ماهون، ليمون،2007 .) از فرد خواسته میشود: پنج كاري را كه میتواند بهتر انجام دهد فهرست كند. پنج كاري كه خوب انجام شده و از آن راضي است را فهرست كند. بيشتر افراد پاسخ به پرسش اول را نسبت به دوم آسانتر میيابند، آنگونه كه احتمالاً بر آنچه كه نمیتوانند يا بايد انجام دهند نسبت به آنچه كه میتوانند انجام دهند متمركز می شوند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *