Edit Content

info@tairo.ir

راه ارتباط با ما

 آشنایی با عوامل موثر در ایجاد اضطراب در کار

آشنایی با عوامل موثر در ایجاد اضطراب در کار

اختلال اضطراب فراگیر

G.A.D مخفف اختلال اضطراب فراگیر میباشد و افرادی که از این اختلال رنج میبرند تمام مدت و راجع به هر موضوعی نگرانند. بسیاری از مردم آن را حس هیجان زده بی قراری توصیف میکنند. این اشخاص شرایط عادی را تهدید آور میبینند. از نشانه های این رفتار میتوان به لرزش، حس تردید، سردرد، تنش یا درد ماهیچه ای (به خصوص اطراف گردن و سر) ، حس تحریک، بی قراری، خستگی، بیخوابی، عدم تمرکز، کج خلقی و فراموشی اشاره کرد

اختلال وسواس فکری-عملی
افرادی که از این رفتار رنج میبرند حس ترغیب اجباری برای شرکت در مراسم تشریفاتی و دینی دارند. مثلا چک کردن قفل ها و شیر گاز قبل از ترک خانه یا شستن دستها، ظروف و تمیز کردن خانه بیش از اندازه. اغلب چنین رفتارهایی با فعالیت های مکرر مثل کنترل شیر گاز چندین بار همراه است. اگر عاملی این رفتار را مختل کند، فرد محتمل مراسم را دوباره شروع می کند.

خود بیمارانگاری
به طور متناوب اشخاصی که ترس از سلامتی خود دارند، به بیماری مبتلا میشوند. اشخاصی علیرغم انجام آزمایشات پزشکی یا بیمه ثانوی، متقاعد شدند که واقعا بیمارند. برای مثال بعضی ها معتقدند که دردهای معمولی توسط افرادی تجربه شده که زمانی به دلیل بیماری سرطان و انجام آزمایشات پزشکی و مراجعه به پزشکان مختلف به بهبودی اعتقاد نداشتند.

خود بیمارانگاری
به طور متناوب اشخاصی که ترس از سلامتی خود دارند، به بیماری مبتلا میشوند. اشخاصی علیرغم انجام آزمایشات پزشکی یا بیمه ثانوی، متقاعد شدند که واقعا بیمارند. برای مثال بعضیها معتقدند که دردهای معمولی توسط افرادی تجربه شده که زمانی به دلیل بیماری سرطان و انجام آزمایشات پزشکی و مراجعه به پزشکان مختلف به بهبودی اعتقاد نداشتند.

اختلال فشار روانی پس آسیبی
این حالت تجربهای از یک رویداد آسیبی در مدت زمان است. وقتی شخصی درگیر یا شاهد ماجرایی است، حادثه ای که موجب تهدید جدی مرگ شخص مورد علاقه یا خود او میشود. اختلال فشار روانی پس آسیبی زمانی اتفاق میافتد که شخصی حس ترس شدید، ناامیدی یا وحشت داشته باشد. برای افراد بسیاری حالات فوق در طول 4یا 6هفته اول و بدون هیچ کمکی اتفاق میافتد. چه بسا افرادی دیگر این دوران را نمیگذرانند و حتی بدتر میشوند. برای این افراد، احساس ترس آنها را به دوری از دیگران، مکان ها و چیزهایی که آنها را به یاد دارن رویداد میاندازد، هدایت میکند. به علاوه، مردم ممکن است فلش بک هایی از برخی از جنبه های رویداد آسیب زا را تجربه کنند.

ترس
افرادی که ترس را تجربه میکنند دارای ترس فوق العادهای از مسئله ای خاص هستند. به عنوان مثال، برخی از ترسها شامل ترس از سگ ها، گربه ها، عنکبوت ها، آب، ارتفاعات، اماکن کوچک، فضاهای باز، خون، رعد و برق و غیره است. ترس تجربه شده میتواند بینهایت بوده و شدیداً توانایی کارکرد فرد را محدود سازد. ترس اغلب همراه با حملههای وحشت زدگی است.

ترس اجتماعی
برخی افراد نوع خاصی از ترس را تجربه میکنند که ترس اجتماعی نام دارد. افراد با این شرایط از کنار دیگران بودن میترسند و از دور و بر دیگران بودن، دیده شدن هنگام غذا خوردن در ملاء عام، یا موقعیتی که احساس میکنند که به شیوهای میخواهند مورد ارزیابی قرار گیرند اجتناب می ورزند.

اختلال وحشت زدگی
اختلال وحشت زدگی شیوه دیگر تشریح وضعیتی است که افراد از حملات وحشت زدگی مکرر رنج میبرند. فرد درگیر حمله های وحشت زدگی دورهای از ترس شدید را با مقداری احساسات همراه همچون قلب محصور، احساس شوک، درد قفسه سینه، آب ریزش بینی، سرگیجه، احساس واقعی نبودن، احساس دیوانگی یا مرگ را تجربه میکند. برخی دیگر ممکن است یک یا دو نوع حملات ترسناک را تجربه کنند در حالی که دیگران ممکن است این ترس را به صورت روزانه، که شدت آن ملایم تا شدید متغیر است داشته باشند.

فرسودگی
فرسودگی واژهای است که برای تشریح کسی که از فشار شدید رنج میبرد و مایل است یک دوره زمانی را به وجود آورد، مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که ما را تهدید میکنند هورمون های استرس را تولید میکنیم تا با این موقعیت کنار بیاییم. چنانچه فردی خود را در معرض وضعیت زندگی پر استرسی در مدت زمان طولانی ببیند، فرسودگی رخ میدهد. یکی از نارسایی های مرتبط با این شرایط اضطراب است. حتی اگر افراد دارای شرایط کلینیکی مشخصی نباشند، بسیاری از مردم شدیداً احساس نگرانی و اضطراب میکنند (کنرلی،1997 .) برای برخی اضطراب آنها زمانی بروز پیدا میکند که از آنها خواسته شود فعالیت خاصی را انجام دهند همچون ارائه سخنرانی یا شرکت در یک رویداد شبکهای، در حالی که دیگران این احساسات را بیشتر تجربه می کنند.

زمانی که افراد مضطرب میشوند، آنها میزان زیادی آدرنالین تولید میکنند و تولید هورمونهای این چنینی استرس، به مشکلات زیاد مرتبط با آن منجر می شود. زمانی که افراد خسته میشوند، کمتر فعال شده و سیستم ایمنی او ضعیف میشود بنابراین قادر نیست بیماریهای کوچک سرماخوردگی و عفونت های قفسه سینه را تحمل کند.

رژیم غذایی، تمدد اعصاب و تمرین متمرکز میتوانند به فرد کمک کنند یا مانع او در مواجهه با اضطراب شوند

همه اینها به معنای گرفتن مرخصی استعلاجی زیاد و کمتر موثر بودن است (ساپولسکی، .)1998همراه با تمامی احساسات بالقوه تضعیف شده، شواهدی وجود دارد که اجزای ژنتیک را پیشنهاد کنیم. اما پاسخ فرد نیز بر مبنای تعدادی از عوامل اضافی همچون تاریخچه خانواده، رویداده ای زندگی پر استرس، سبک تفکر، رفتار آموخته شده، مهارتهای کنار آمدن ضعیف، شخصیت فردی و عدم حمایتهای اجتماعی (اوتلی، کلتنر، جنکینز 2006) میباشد.
بهترین رویکرد برای رسیدگی به اضطراب درمان رفتار شناختی است. موسسه ملی سر آمدی کلینیکی و NHS، CBT را به عنوان درمان انتخاب به هنگام کار با شرایطی همچون اضطراب توصیه نمودهاند.
در سال های اخیر، بسیاری از مهارتهای مرتبط با CBTبه حوزه آمادهسازی موسوم به آماده سازی رفتارشناختی آورده شده است (مک ماهون، .)2007 CBCدر حال حاضر به شیوه کل نگر کار
می کند و بر مبنای اصول روانشناختی سالم بوده و با بررسی موقعیتها، تفکرات، احساسات، رفتارها و تأثیری که اینها بر روی فیزیولوژی افراد دارند عمل میکند. با در نظر گرفتن اینکه فرد در مورد خودش، جان و دیگران چه فکر میکند و کشف اینکه تفکرات و احساسات خشم را تحریک میکند، چه چیزی پاسخهای خشمگینانه افراد را به وجود می آورد و چه راهبردهایی برای بررسی آنها مورد نیاز است، فرد قادر می شود فکر کند، احساس کند و به شیوه سالمتر و مناسبتر عمل کند. چهار حوزهای که یک برنامه CBCپوشش میدهد عبارتند از: تأثیر فیزیکی، تفکرات، احساسات و رفتارها.

تأثیر فیزیکی
این بخش از برنامه بر جنبههایی همچون سبک زندگی شامل: رژیم غذایی، تمدد اعصاب و تمرین متمرکز میباشد که همگی میتوانند به فرد کمک کنند یا مانع او در مواجهه با اضطراب شوند.

افکار
فرد به مفهوم اعتقادات محوری، قوانین زندگی و افکار خودکار منفی معرفی میشود. اعتقادات هستهای درباره خودمان، دیگران و به طور کلی جهان شکل گرفته است. از پیامهایی که در اوایل زندگی دریافت میکنیم و انرژیای را که تأمین میکنیم افکار، احساسات و اقدامات را تقویت میکند. قوانین زندگی به راهبردهایی مرتبط است که ما به کار میگیریم تا اعتقادات خود را در زندگی طبیعی روزانه به صورت قانون درآوریم. افکار خودکار منفی در پاسخ به وضعیتهایی که مواجه میشویم تحریک می شود. به عنوان مثال، یک قانون زندگی «من باید توسط دیگران مورد تایید قرار گیرم» خود بیانگر این است زمانی که فرد با همکاری سروکار دارد زیادی نسبت به همه کس منتقد است، به تفکرات زیر منجر می شود: این وحشتناک است، من تلاشم را کردهام یا این ترسناک است، من به اندازه کافی رضایت بخش نیستم. دیگران باید چی فکر کنند. راهبردهایی وجود دارد که میتواند برای کمک به افراد به منظور شناسایی و مواجهه با فکر خود از شکست خوردن مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از آنها «کتاب نگرانی» نامیده می شود. این کار به افراد کمک میکند به طور ساختاری نگران شده و 1-به چیزهایی که ممکن است رخ دهد،2-چیزهایی که امروز اتفاق افتاده و باید نگران بود،3-چیزهای کوچکی که امروز باید درباره آن نگران بود و 4-چیزهای مهمی که امروز باید درباره آن نگران بود، تقسیم شده است. برای دو هفته فرد افکار خود را برای عناوین یک، دو و سه قبل از اینکه به خواب رود می نویسد. بخش چهارم به هنگام روز زمانی که او احساس می کند در حال بسیار قوی روشنی است، تکمیل می شود. او تشویق می شود به خاطر آورد که نگرانی درباره یک مشکل آن را حل نمیکند، کاری است که انجام شده است. بسیاری از مردم از تصمیم گیری میترسند، چرا که ممکن است غلط باشد. آنچه که آنها فراموش میکنند این است که چیزی هنوز در حال رخ دادن است. کتاب نگرانی که به روی کاغذ می آید، ترسهایی است که فرد دارد و پس از آن فرصتی را فراهم میآورد تا آنها را ارزیابی کند. در برخی از نمونه ها، دیدن بخش های یک، دو و سه بر روی کاغذ به او کمک میکند که نگرانی های غیر ضروری را که او با آن درگیر است را شناخته و فرصتی را برای او فراهم میآورد که با چنین تفکراتی مبارزه کند. بخش چهارم اجازه میدهد او چیزی را که ارزشمند است بشناسد و در مورد اقدامی که میخواهد به عمل آورد تصمیم گیری نماید (مک ماهون، 2005
).

احساسات
اضطراب همچون ابزار شکننده مدار برقی است همانگونه که در مسیر فرد قرار میگیرد تا او را قادر سازد به طور شفاف فکر کند. همانگونه که تفکرات احساسات را به وجود میآورد، تفکر منفی اشتباه،احساسات مربوط به اضطراب را به وجود می آورد. افراد مضطرب معمولاً از هر چیزی که آنها خوب انجام میدهند علاقه نشان نمیدهند و درباره دیگران بسیار حساسند. بنابراین، یک فعالیتی که در طول این بخش از برنامه میتواند به وجود آید آموختن کسب شناخت از خود و دیگران است (مک ماهون، لیمون،2007 .) از فرد خواسته میشود: پنج کاری را که میتواند بهتر انجام دهد فهرست کند. پنج کاری که خوب انجام شده و از آن راضی است را فهرست کند. بیشتر افراد پاسخ به پرسش اول را نسبت به دوم آسانتر مییابند، آنگونه که احتمالاً بر آنچه که نمیتوانند یا باید انجام دهند نسبت به آنچه که میتوانند انجام دهند متمرکز می شوند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *